Tyto webové stránky využívají soubory cookies nezbytné pro správné fungování webových stránek. Více

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající a provozovatel: Zámecká restaurace Úsov, se sídlem Zámecká 213, 789 73 ÚSOV, IČ 45186111, DIČ CZ6901125077, vedená u Krajského soudu v Olomouci , další kontaktní údaje zamecka.restaurace.usov@seznam.cz a +420 731 529 375.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Osobními údaji jsou jakékoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

V případě, že si budete přát zasílání novinek, nebo akcí a založení účtu pro snadnější objednávání, pak bude souhlas se zpracováním osobních údajů udělen pro tyto účely spolupracující společnosti, která tuto činnost provádí. Podrobné informace budou uvedeny v příslušném souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje třetím osobám, ani do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci (výjimkou je např. předání veřejným orgánům např. Policii ČR v případě existujícího incidentu). K osobním údajům mají přístup pověřené osoby jako například zaměstnanci, smluvní partneři a dodavatelé, ale také u nich se kontroluje, že nakládají s osobními údaji řádně. Jedná se zejména o osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, osoby zajišťující internetové stránky, osob zajišťující marketingové služby, osoby zajišťující účetnictví apod.

Správce také využívá cookies nezbytné ke správnému fungování internetových stránek.

Osobní údaje bude správce zpracovávat po dobu:

Po uplynutí lhůty budou osobní údaje vymazány.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména:

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2022 a jsou součástí obchodních podmínek. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.